Halaman

search

Kamis, 10 Oktober 2013

suratINSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Program Studi: Psikologi
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 117 60237 Telp/Fax. 031-8410298/ 031-8413300
SURABAYA

 


Nomor        : 1/IAIN/PSI/X/2013                                           Surabaya,10 Oktober 2013
Lamp          : -
Hal             : PERIZINAN

Kepada
Yth. Bapak/Ibu Kepala
Di- Tempat


                   Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam silaturrahim kami sampaikan semoga bapak/ibu senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan selalu sukses dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Amin.

Sehubungan dengan adanya tugas mata kuliah Pengantar Studi Islam di Kecamatan Kalitidu Bojonegoro, semester I (satu) Prodi Psikologi IAIN Sunan Ampel kami memohon bapak/ibu bersedia memberikan waktu mahasiswa kami untuk melaksanakan penelitian (observasi) pada :

Hari            : Jumat – Sabtu
Tanggal      : 11-12 Oktoberr 2013
Pukul          : 06.00 – selesai
Tempat       : Kecamatan Kalitidu Bojonegoro

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perhatian dan berkenannya disampaikan terima kasih.

                   Wassalamualaikum Wr. Wb.
                                                                                   
                                                                                   
                                                                       

                                                                        Mengetahui,
                                                                        Dosen Pembimbing Pengantar Studi Islam 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar